Här lägger man in en bild eller kombination bild/text för "Utsidan" Använd verktygen till höger.

Varför en "utsida" ?

 

Man kan kalla "utsidan" något av en kompromisslösning. Samfälligheten skall endast ägna sig åt verksamhet som är angiven i förrättningsbeslutet.  I konsekvens med detta ska även samfällighetens hemsida uteslutande ägnas åt samfällighetens verksamhet.

 

Verkligheten visar dock att de flesta samfälligheter som redan har byggt sidor även har annan verksamhet. Utsidan är därför utvecklad för de föreningar som har behov av att publicera information som inte innefattas i samfällighetens egentliga verksamhet.

 

Här på utsidan finns ingen annan koppling till samfällighetens officiella sida än en länk tillbaka till samfälligheten.

För att tydligt markera att utsidan inte ska kopplas till samfälligheten har den en annan färgskala. 

 

Den som administreras Utsidan gör det från samma administration som samfällighetens. Med den viktiga skillnaden att han agerar som privatperson, ej som representant för samfälligheten. Det betyder att samfälligheten ej är ansvarig för det som publiceras på dessa sidor

 

Den privatperson som administrerar Utsidan är i stället personligen ansvarig för information som publiceras på sidan.

Om Utsidan används för att publicera olaglig, oetisk eller kränkande information ska den stängas ner.

 

Under "utsidan" kan ni skapa kataloger och underkataloger på samma sätt som för hela vägföreningen.