Styrelserepresentanter - valda vid årsmötet 2008 

 

Så här anpassar ni sidan till er förening:

  • Byt ut Nnn Nnnnnnn mot aktuella personamn.
  • Lägg in rätt period för varje person
  • Skriv in adress och telefonnummer.
  • e-postadresserna ändras så att xxxxxxxx ersätts med samfällighetens webbadress (t ex "stugvägen".

E-postadresserna kommer ni senare att kunna koppla direkt till era privata mail.

Samma e-postadress (t ex "styrelsen") kan kopplas till flera olika privata mail.

(Du kan lägga till och ta bort rader i dokumentet genom att markera en rad och använda tabellverktyget till höger).

 

Styrelse

Namn

Period

Adress

Tel

e-post

Ordförande

Håkan Lindström

Omvald

på 1 år

 

033 21 15 63 

ordforande@dinvag.enskildvag.se

styrelsen@dinvag.enskildvag.se

Kassör

Lena Olsson

Sittande

 

000000

kassor@dinvag.enskildvag.se

styrelsen@dinvag.enskildvag.se

Sekreterare

Örjan Persson

Sittande

 

000000

sekreterare@dinvag.enskildvag.se

styrelsen@dinvag.enskildvag.se

Ledamot,

webmaster

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

på x år

 

000000

styrelsen@xxxxxxxxx.enskildvag.se

webmaster@xxxxxxxx.enskildvag.se

Ledamot,

vice ordförande

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

på x år

 

000000

styrelsen@xxxxxxxxx.enskildvag.se

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

 

000000

styrelsen@xxxxxxxxx.enskildvag.se

 

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

 

000000

styrelsen@xxxxxxxxx.enskildvag.se

 

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

 

000000

styrelsen@xxxxxxxxx.enskildvag.se

 

 

 

 

 

 

Revisorer

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

 

000000

revisor@xxxxxxxxxx.enskildvag.se

 

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

 

000000

revisor@xxxxxxxxxxn.enskildvag.se

 

 

 

 

 

 

Revisorsuppl. 

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

 

000000

revisor@xxxxxxxxxx.enskildvag.se

 

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

 

000000

revisor@xxxxxxxxxx.enskildvag.se

 

 

 

 

 

 

Valberedning

 

 

 

 

 

Sammankallande

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

 

000000

valberedning@xxxxxxxxxx.enskildvag.se

 

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

 

000000

valberedning@xxxxxxxxxx.enskildvag.se

 

Nnn Nnnnnnnn

Omvald

 

000000

valberedning@xxxxxxxxxx.enskildvag.se

 


För att fortsätta klicka på "Brevlådan"

Har du frågor så är du välkommen att ringa  Håkan på
033 21 15 63 eller skriver till info@enskildvag.se