Tyck till om Din väg samfällighet genom att lämna goda förslag

 

 

Här är en av de verkligt stora fördelarna vilket gör att styrelsen är "tillgänglig" dygnet runt, året runt!  

 

Nedanstående är ett förslag till mailformulär för att få in synpunkter och åsikter från föreningens medlemmar.

För att aktivera denna måste ni markera "Skicka"-knappen längst ner till vänster, och klicka på "Infoga skicka-knapp" i verktygslådan i högerspalten. Den finns längst ner, näst längst till höger. Efter att ha klickat på denna anger ni den e-postadress som ska stå som mottagare av medlemmarnas synpunkter.


Här kan du lämna förslag, påpeka felaktigheter eller komma med

enklare önskemål. Dessa handlägges direkt av styrelsen.

Vill du göra en formell framställan av mer övergripande karaktär

som ska tas upp på årsmötet gör du detta med en skriftlig motion.

En motion ska vara styrelsen tillhanda senast ___/___  varje år

för att styrelsen ska ha tid att bereda ärendet inför årsmötet.  

 

Mitt namn:

 

Telefon:

 

E-postadress:

 

 Jag vill att styrelsen behandlar följande::

 

                                                                                                    

 


För att fortsätta klicka på "Trafiksäkerhet"

Har du frågor så är du välkommen att ringa  Håkan på
033 21 15 63 eller skriver till info@enskildvag.se