Trafiksäkerheten inom Din väg: s samfällighet

 

Årsmötet 2008 beslutade att ansöka om 30 km/h för hela området, hos Länsstyrelsen, förutom för Grönvädersgatan som är att betrakta som genomfartsgata, är exempel på vad ni kan lägga ut på denna sida. Om samfälligheten/föreningen har god kontakt med kommunen/polisen/länsstyrelsen så kan man få en del anpassningar gjorde t.ex. vad gäller hastighetsbegränsningar.

 

Den här platsen är tänkt att användas för att driva trafiksäkerhetsfrågor. Ofta finns lokala trafiksäkerhetsbestämmelser beskrivna på kommunens hemsida. Länka gärna till dessa.

 


Tack för visat intresse, har du frågor eller vill beställa en hemsida vänligen kontakta oss!

 

Har du frågor så är du välkommen att ringa  Håkan på
033 21 15 63 eller skriver till info@enskildvag.se

 

Slutligen ta gärna en titt på några referenssidor:
www.alefjall.enskildvag.se
www.degerby.enskildvag.se
www.eksunds.enskildvag.se