Här kan du hämta en Anmälan om du vill beställa en hemsida. 

 

ANMÄLAN

 

Denna anmälan faxas till Michael Söfting                            Fax nr: 033 21 15 69

 

Härmed beställer vi hemsida enligt ovanstående dokument.

___ Hemsida med mailbox                                                              1 300.- / år  ( 1 625:- )

 

___ Styrelserum                                                                                    900:- / år  ( 1 125.- )

 

Tillkommer registrerings samt uppläggningskostnader med 800:- (1 000:-)

Samtliga angivna priser är exklusive moms. (Angivna belopp inom parantes är inklusive moms)

 

Vägförenings namn: ________________________________________________________________

 

Revriks: Ja:___________                    Nej:______________

 

Antal medlemmar: _________________ Vägsträcka km: ____________________

 

Ordföranden:_______________________________________________________

 

Adress:        __________________________________________________________

 

Tel nummer: ____________________________________

 

E-mail ordföranden/hemsidesansvarig

 

__________________________________________________

 

Vi beställer härmed en egen hemsida för vår förening och emotser faktura enligt denna beställning.

 

Ort

_________________________________                   

 

Datum:________/________2010

 

_________________________________

Underskrift av behörig

 

_________________________________

Namnförtydligande

 

Eller skicka till:       Föreningstjänst i Sverige

                                 Fabriksgatan 11, 6tr

                                 503 38 Borås